[Cao Đài] Tộc đạo Định Quán hỗ trợ Phật giáo Hòa Hảo

Ngày 06/10/2020 nhằm ngày 20/8 năm Canh Tý, ban Phước Thiện tộc đạo Định Quán kết hợp với Phật Giáo Hòa Hảo khâm liệm và đưa linh cữu bà Trương Thị Kia 84 tuổi về nơi an nghỉ cuối cùng.

Cầu Nguyện Thất Nương Diêu Trì Cung cứu độ vong hồn bà Trương Thị Kia siêu thăng tịnh độ.
1 view
Contact

Facebook: Bàn Tròn Đa Tôn Giáo Việt Nam

Email: banthukybantronvietnam@gmail.com

Phone: 703-538-2190

Fax: 703-538-2191

Address: 6066 Leesburg Pike, Suite 100

Falls Church, VA 22041-2220

Get Monthly Updates

© 2020 by vnforb.org