top of page

[Cao Đài] Tộc đạo Định Quán hỗ trợ Phật giáo Hòa Hảo

Ngày 06/10/2020 nhằm ngày 20/8 năm Canh Tý, ban Phước Thiện tộc đạo Định Quán kết hợp với Phật Giáo Hòa Hảo khâm liệm và đưa linh cữu bà Trương Thị Kia 84 tuổi về nơi an nghỉ cuối cùng.

Cầu Nguyện Thất Nương Diêu Trì Cung cứu độ vong hồn bà Trương Thị Kia siêu thăng tịnh độ.
1 view
bottom of page