[Cao Đài] Tộc đạo Định Quán hiến lễ cho cố đạo hữu Trần Văn Bình

Hôm nay, 09/10/2020 (AL 23/08 Canh Tý), Tộc đạo Định Quán hiến lễ Tứ cứu chi tuần cho vị cố đạo hữu Trần Văn Bình, hưởng thọ 61 tuổi, hơn 30 người đến cầu nguyện: "cầu nguyện Đức Chí Tôn, Phật Mẫu cùng các Đấng thiêng liêng Địa Tạng Vương Bồ Tát cứu độ vong linh của vị cố đạo hữu Trần Văn Bình nhẹ nhàng siêu thăng tịnh độ".


Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ tát Ma Ha Tát.

4 views
Contact

Facebook: Bàn Tròn Đa Tôn Giáo Việt Nam

Email: banthukybantronvietnam@gmail.com

Phone: 703-538-2190

Fax: 703-538-2191

Address: 6066 Leesburg Pike, Suite 100

Falls Church, VA 22041-2220

Get Monthly Updates

© 2020 by vnforb.org