Tình trạng người Thượng ở Tây Nguyên - Việt Nam

Sau ngày 10/3/1975, các nhà thờ Thiên Chúa giáo và Tin Lành ở Tây Nguyên bị đóng cửa, nhiều người Thượng trong đó có các mục sư bị bỏ tù, thậm chí bị giết chết và bị đuổi ra khỏi vùng đất của mình.Trước hiện trạng đất canh tác dần bị rơi vào tay người Kinh cùng với sự cấm đoán đối với các nhà thờ tại gia, người Thượng đã tiến hành các cuộc biểu tình đòi trả lại đất bị thu hồi và quyền tự do tôn giáo.

Các cuộc biểu tình của người Thượng diễn ra vào năm 2001, năm 2004 và 2008 đã bị chính quyền đàn áp nặng nề, nhiều người Thượng bị xét xử và bỏ tù với các tội danh xâm phạm an ninh quốc gia. Sau đó, chính quyền đã phát động nhiều phong trào tuyên truyền nhằm xóa bỏ đạo Tin Lành và ép buộc các tín đồ người Thượng gia nhập Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam) - là Hội thánh do chính quyền kiểm soát.