Tăng chúng chùa Thiên Quang thực hiện lễ Chung Thất Đại Đường của cố Đại đức Thích Tâm Từ

Lễ Chung Thất Đại Tường của cố Đại đức Thích Từ Tâm tại chùa Thiên Quang ấp 5 xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.


Sơ lược tiểu sử của cố Đại đức Thích Tâm Từ, tục danh thường gọi là Nguyễn Tích, sinh năm 1947, trong gia đình bần nông tại Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, sống và lớn lên phục vụ cho chế độ VNCH, sau ngày miền Nam mất, cuộc sống của ông & gia đình tạm qua ngày đến khi ông nhận ra sự đời trái ngang gian khổ trước cuộc sống bể dâu vô thường, nên ông gá duyên vào chùa Linh Phong, thành phố Nha Trang để giúp việc chùa tạo công quả... mong có ngày được xuất gia Tu đạo. Nhờ lòng thành kính suốt mấy năm liền, vào năm 2011 ông được ôn Ngài Chí Viên nhận làm y chỉ Sư để xuất gia tu học với Pháp danh Tâm Từ, thầy siêng năng tính tấn hành trì công phu trong suốt thời gian ở đó,

Vào năm 2013, không biết nhờ nhơn duyên gì thầy tìm về chốn thiền viên Thiên Quang, nơi núi rừng âm u xa xôi này nương tựa Thượng toạ Thích Thiên Thuận làm người Thầy y chỉ tiếp tục tu học. Một thời gian ngắn thầy cảm nhận được sự vinh hiển địa linh qua dòng chảy êm ả của con suối thơ mộng và cảnh thanh tịnh núi rừng nơi đây dưới mái chùa Thiên Quang, thầy nhứt tâm phát nguyện nhận nơi này cùng Thượng toạ Thiên Thuận làm người thầy dẫn dắt mình đi hết chặng đường tu tập còn lại của cuộc đời. Từ đó thầy tu tập một cách miên mật và an vui trong tình yêu thương tứ chúng... mãi đến khi thầy lâm bịnh và an nhiên thị tịch vào giữa năm 2018, đến nay 2020 nhằm ngày 19 tháng 10 Canh tý, tròn 3 năm mãn tang cho thân bằng quyến thuộc của thầy, trước lòng thành hiếu nghĩa của con người với sự đời và đạo lý trong dòng chảy vô thường thế gian.

Thành quả của ý chí tu học và hành trì Pháp Phật cùng với bao năm trong cảnh sự đời đầy ắp nghĩa tình thầy trò, huynh đệ và bà con phật tử nơi chùa Thiên Quang, thầy là người chí mực, dù là tấm gương nhỏ nhoi của người bán thế xuất gia, nhưng góp phần ý nghĩa to lớn cho mục đích soi sáng bầu trời đen tối của thế gian cũng như chốn tu hành, trong thế sự điêu linh với bao nổi oan khiên ở thời đại thất phu vô đạo trước lòng tin yêu phật tử mười phương. Với tất cả giá trị đó diễn ra trong buổi cầu Kinh hướng nguyện tỏa ra từ lòng thành kính tri ân toàn thể chư Tăng cùng phật tử chùa Thiên Quang trong sự chứng minh của mười phương Chư Phật, Bồ Tát, Hộ Pháp Long Thiên.

Nam mô hoan hỷ tạng bồ tát mahatat