top of page

Phật sự tại đạo tràng tịnh thất Lộc Uyển


Phật sự tại đạo tràng tịnh thất Lộc Uyển ngày 02/05/2021 nhằm ngày 21/03, năm Tân Sửu (âm lịch)
Phật sự tại đạo tràng tịnh thất Lộc Uyển ngày 02/05/2021 nhằm ngày 21/03, năm Tân Sửu (âm lịch)

Ngày 02/05/2021 nhằm ngày 21/03, năm Tân Sửu (âm lịch), Thiền Thất Lộc Uyển tọa lạc tại 101/18/13 al, đường Trịnh Thị Dối, ấp 4,xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, Tp.HCM. Tỳ kheo Thích Thiện Minh hiệp cùng quý nam nữ Phật tử cùng tề tựu về đạo tràng phúng tụng Đại Bi Chú và phóng sinh cầu an, cầu siêu cho toàn thể nhân sinh trước đại nạn dịch bệnh lấy đi biết bao nhiêu sinh mạng và đem đến đau khổ cùng thảm cảnh kinh hoàng của cả thế giới hiện đang gia tăng lây nhiễm, người tử vong càng nhiều khắp mọi chốn mọi nơi, người người hoang mang lo sợ…

Cầu nguyện tất cả chúng sinh, hiện sống trên trái đất hãy nên tu tĩnh, thể hiện tâm từ, ân cần sám hối nhằm hóa giải nghiệp lực, nghiệp chướng bao đời đã làm những điều bất thiện và sát nghiệp, để sớm vượt qua tai ương căn bệnh đại dịch thế kỷ và những khổ đau của thế gian này.

Cầu nguyện bao sinh linh tụ hội đang gieo rắc bệnh tật khắp đó đây, nếu có ân oán nên thứ tha, có hận thù nên hóa giải, hãy thực hành và trưởng dưỡng tâm buông xả, lấy lượngtừ bi diệt hận thù, ngưỡng mong tất cả sinh linh sớm chuyển kiếp tái sinh và tiến hóa để được làm người sống dưới ánh hào quang của mười phương Chư Phật

Chúng con thành kính nguyện cầu mười phương Chư Phật, Chư Đại Bồ Tát, Chư Hiền Thánh Tăng, Chư Thiên Long Bát Bộ Hộ pháp Thần Vương, Chư vị Thiện thần, Lịch Đại Tổ Sư lai đáo đàng tràng chứng minh công đức:


Bàn thờ tổ
Bàn thờ tổ

-Nam Mô Hiện Tọa Đạo Tràng Trung Thiên Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tác Đại Chứng Minh

-Nam Mô Lạc Bang Giáo Chủ Đại Từ Bi Phụ Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

-Nam Mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật

-Nam Mô Nhựt Quang Biến Chiếu Bồ Tát

-Nam Mô Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát

-Nam Mô Đại Từ,Đại Bi,Tầm Thinh Cứu khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát

Đồng cầu nguyện cho Chư phật tử hiện tiền cùng gia thân quyến thuộc được Phước thọ Bình an.


Đồng cầu siêu cho Cửu huyền Thất tổ và Lục thân quyến thuộc của chư vị Phật tử đã quá vãng được vãng sinh về miền thiện xứ.


Nguyện cho trăm họ cải tà quy chánh, suốt 4 loài nhập thánh siêu phàm, bao nhiêu phước thiện hãy noi làm để mau tiến đến con đường Phật quả.

Phổ nguyện: nhứt thiết thế gian đồng tu thập độ, đồng ngộ thập sư, đồng thể tâm từ, đồng cư phật đạo.


Nam Mô A Di Đà Phật

124 views
bottom of page