Nỗi lòng với cố hương

Gặp lại người Thầy mà cách nay hơn 22 năm về trước, tôi cùng Chư Tăng - Tứ chúng khắp nơi về chùa Phú Sơn, thị trấn Núi Thành, tỉnh Quảng Nam do HT Thích Thông Chánh trụ trì. Tổ chức tu thất nhật, với hơn 1000 Tăng, Ni và Phật tử khắp nơi đến tham dự, trong đó có HT Thích Thái Hòa cùng tăng đoàn chùa Từ Hiếu làm chủ ban tổ chức.Khóa tu diễn ra được 2 ngày, thì có hàng trăm công an với đầy đủ vũ trang xông vào chùa Phú Sơn, trấn áp và buộc thầy trụ trì Thông Chánh cùng Tăng chúng giải tán lập tức, từ đây tôi là người nổi cộm nhất... vì dám đối đầu với phía công an với mọi pháp lý (tay đôi) và sau đó họ đã chịu để khóa tu tiếp tục đến hết ngày mới thông báo bế mạc (vì lý do chính quyền không cho Tu) đó là ngày kỷ niệm ngày khó quên vào năm 1998.


Đã hơn 22 năm trôi qua, nay nhân dịp về thăm cố hương, tôi cùng thượng tọa Thiên Thuận ghé thăm chùa và vấn an sức khỏe Hòa Thượng... ôn lại kỷ niệm với lòng thành kính trong niềm hoan hỷ chỉ bảo của Hòa thượng... làm lòng con vững vàng hơn.🙏🙏🙏.


Người ơi!

Chùa vẫn đây và Thầy còn đó,

Nhìn cảnh nay nhớ đến chuyện xưa

Nỗi hờn đau vẫn chưa tan

Phật Pháp vong Nhân cũng bởi bạo tàn.


Thích Thông Siêu

5 views