Lễ Tiểu Tường Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Đệ Ngũ Tăng Thống GHPGVNTN

Updated: Jun 2
Các chư tăng cùng phật tử thành kính trang nghiêm trong ngày Lễ Tác Bạch cung thỉnh ban Kinh Sư đăng lâm bảo điện niệm hương bạch Phật khai Kinh, kỷ niệm Lễ Tiểu Tường cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ Đệ Ngũ Tăng Thống GHPGVNTN, lúc 15 giờ, ngày 28 tháng Giêng (âm lịch) Tại chùa Từ Hiếu Sài Gòn VN. Hôm nay 29 tháng Giêng (âm lịch) (12/03/2021.DL) chính thức nhập lễ.

Nam Mô A Di Đà Phật

13 views