Lễ Tiểu Tường Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Đệ Ngũ Tăng Thống GHPGVNTNCác chư tăng cùng phật tử thành kính trang nghiêm trong ngày Lễ Tác Bạch cung thỉnh ban Kinh Sư đăng lâm bảo điện niệm hương bạch Phật khai Kinh, kỷ niệm Lễ Tiểu Tường cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ Đệ Ngũ Tăng Thống GHPGVNTN, lúc 15 giờ, ngày 28 tháng Giêng (âm lịch) Tại chùa Từ Hiếu Sài Gòn VN. Hôm nay 29 tháng Giêng (âm lịch) (12/03/2021.DL) chính thức nhập lễ.

Nam Mô A Di Đà Phật

3 views
Contact

Facebook: Bàn Tròn Đa Tôn Giáo Việt Nam

Email: banthukybantronvietnam@gmail.com

Phone: 703-538-2190

Fax: 703-538-2191

Address: 6066 Leesburg Pike, Suite 100

Falls Church, VA 22041-2220

Get Monthly Updates

© 2020 by vnforb.org