Lễ Chu Niên lần thứ 26 của Gia Đình Phật Tử Đức Tân

Updated: Dec 28, 2020

Mừng ngày lễ Chu Niên lần thứ 26 của Gia Đình Phật Tử Đức Tân tại Chùa Giác Đạo, huyện Hóc Môn - Sài gòn VN.Từ khi thành lập Gia Đình Phật Tử (GĐPT) truyền thống Đức Tân đã không ngừng phát triển, dù nhiều lần trở ngại về chỗ để sinh hoạt, hoàn cảnh khó khăn ở nơi những chùa của Gíao Hội Phật Gíao VN và những vị trụ trì trẻ không hoặc ít có nhiệt huyết với tổ chức GĐPT, nhất là duy trì theo tổ chức truyền thống đã có sẵn trước 75... GĐPT Đức Tân do nhiều lần chưa đủ duyên nên đoàn sinh thất thoát... trước tình hình trên GĐPT Đức Tân quyết định về cáo bạch xin Thượng Toạ Thích Thị Bút, từ bi đón nhận những cách chim oanh lạc khắp nơi tụ họp về mái ấm Chùa Giác Đạo để tái thiết sinh hoạt và phục hoạt lại số lượng đoàn sinh.


Nay đã tròn 26 năm thành lập, GĐPT Đức Tân đã được sự tác thành của Thượng Toạ... Nên vào ngày 13/12/2020 (nhằm 30/10 canh tý) nhất tâm cung thỉnh Thượng Toạ trụ trì cùng toàn thể quý ân nhân, đạo hữu, với sự có mặt của phụ huynh đoàn sinh cùng gần 50 đoàn sinh lớn nhỏ... tổ chức Lễ Chu Niên lần thứ 26 tại Chùa Giác Đạo ấp Mỹ Hoà 1, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, Sài Gòn. Trong sự hoan hỷ của Thượng Toạ trụ trì cùng hơn 100 Phật tử.

NAM MÔ HOAN HỶ TẠNG BỒ TÁT, MA HA TÁT

47 views