Khóa tu Thọ Bát Quan Trai đầu Xuân Tân Sửu tại Chùa Thiên Quang

Updated: Jun 2

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Là con người con Phật nói riêng và người Việt Nam nói chung, theo truyền thống đón Tết cổ truyền tân xuân, một năm mới Tân Sửu đã đến nhưng lòng người vẫn luôn sống trong cảnh bất an vì thế sự vô thường. Thế nên, chùa Thiên Quang năm nào cũng vậy, cứ mỗi độ xuân về và vào mùng 8 tuần đầu năm mới tổ chức khai Đàn Tràng Dược Sư, là Phật sự cầu an đầu năm cho thập phương bổn đạo xa gần về chùa nhứt tâm tụng kinh, lạy Phật nguyện với lòng tín tâm gởi lời cầu cho thân nhân, bà con quyến thuộc... chung hưởng một năm an lạc, hạnh phúc trong ánh sáng Từ Bi của mười phương chư Phật, chư Bồ Tát và Thánh Hiền Tăng. Nguyện làm tròn bổn phận người con Phật trong ngôi nhà Phật giáo.Nay nhằm ngày Rằm tháng Giêng, Tân Sửu (26/2/2021 DL) tại Thiên Quang Tự ấp 5 xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà rịa - Vũng tàu. Thượng tọa Thích Thiên Thuận cùng toàn thể chư Tăng trụ sứ đăng lâm Bảo Điện dâng hương cúng dường, thiết đàn Bát Quan Trai đầu năm, thuyết Pháp, cầu an cùng toàn thể phật tử tu học và đón mừng một năm mới đầy niềm tin Phật Đạo, hoằng mong tự thân mỗi người luôn vững tâm, cùng chúng sanh thức tỉnh nhân tâm quay về bến thiện, hầu mong ngày thoát cảnh nô lệ Tham - Sân - Si. Sau cùng, toàn thể Trai Đàn nhứt tâm cầu nguyện hồi hướng cho thế giới nhân sinh sớm qua nạn nghiệp dịch Covid-19, lan tỏa lòng từ bi để hóa giả chiến tranh, chúng sanh hữu tình cùng vô tình sớm ngộ Chân Tâm quay về bờ Giác sớm thành Đạo Tâm.


Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Mahatat


11 views