Đại lễ Dược Sư Cầu an-Dâng sớ đầu năm tại chùa Thiên Quang

Updated: Jun 2

Dân tộc Việt cũng như bao quốc độ khác, mỗi dân tộc hay mỗi con người đều có niềm tin riêng, và dân tộc Việt đã có hơn 4000 năm văn hiến, trãi qua với vô vàn truyền thống, phong tục thờ cúng và thể chế chính trị, văn hóa..vv...Từ khi những tôn giáo bắt đầu hiện diện đã định hướng lại niềm tin nhân loại theo lối của riêng của mỗi tôn giáo. Đến nay, thời đại văn minh tôn giáo hay niềm tin trở thành quy luật bất khả xâm phạm được cộng đồng thế giới công nhận đó là tự do của nhân loại. Từ đó, tôn giáo hay niềm tin là con đường duy nhất để đưa loài người trở về chốn an lành trong tâm hồn và ý thức bản thân tăng thêm tự tin trong cuộc sống. Song hành với những niềm tin đó là những nghi thức cúng lễ trong các tôn giáo, dần dà cũng thay đổi theo thời gian bởi ảnh hưởng qua mỗi thời đại và tâm thức của con người, nhưng điều căn bản là không làm sai biệt với đạo đức và giáo lý của mỗi tôn giáo, Phật giáo cũng không khác, mỗi năm vào ngày rằm tháng giêng, sau những ngày đón xuân vui vẻ bên người thân, bạn bè thì các tín đồ Phật giáo cùng hướng về Đức Phật Dược Sư, ngài là biểu tượng cho sức khỏe và sự an lành, từ nghĩa sơ cơ đến lý tối cao thì không thể ngoài "nghi thức" từ đó lễ Cầu an-Dâng sớ từ lâu đã trở thành con đường phương tiện đơn giản thiết thực để đạo hữu, tín đồ phật tử không thể bỏ qua khi mùa xuân về, mong có thể dâng lên được chút lòng thành và lợi lạc trong lòng từ chốn nhân sinh tạm bợ này.

Từ lý sự của pháp phương tiện đó mà Chư Tăng Chùa Thiên Quang ứng dụng nó làm nơi nương tựa hầu mong đem lại chút an lành cho thập phương bổn đạo gần xa nơi chốn thiền môn của Phật Đà Từ Bi thuận hóa nhân gian ngũ trược này.

Nam mô hoan hỷ Tạng Dược Sư Sám Pháp Quang Vương Phật Từ Bi chứng minh

33 views