Chư Tăng chùa Thiên Quang thuộc GHPGVNTN làm lễ Di Quan

Bởi đời người ngắn ngủi, mỗi chúng ta hãy ý thức sống từng giây phút thật ý nghĩa với tất cả giá trị đạo đức của con người trong lời dạy Đấng Thế Tôn khi còn tại thế, thì đã hoàn thành ý niệm của 2 chữ "cầu siêu".Hàm ý "cầu siêu" là ta phải bỏ đi những gì xấu xa khi tam nghiệp vô tình hay cố ý gây ra cho mình và người, nếu ta không ý thức loại trừ điều xấu ra khỏi tâm trí khi sống thì đã và đang bị đọa, còn ngược lại ta sẽ được giải thoát ngay trong hiện tại. "Tu và Hành" nghĩa là người đó sửa đổi và thực hành mỗi giây phút sống trong hiện tại mọi việc đều thiện lành, không vô minh cuống cuồng chạy theo quyền lực vật chất... để rồi khi nhắm mắt xuôi tay thì đã uổng qua một kiếp con người đáng trân quý. Vì trong cõi này chỉ con người là có cơ hội tìm thấy chánh đạo dễ nhất và tu hành theo chánh pháp để rồi thoát khỏi trầm luân dễ nhất. Đức tính Từ Bi với chúng sanh muôn loài,nên đã làm người con Phật cũng phải biết thuận duyên lành mà thiết bày phương tiện cứu độ nhân sinh, mong rằng chút ít lòng thành để hương hồn nhân sinh bớt vất vưởng vong tình không nơi nương tựa... Vì thế...Chư Tăng chùa Thiên Quang thuộc GHPGVNTN làm lễ Di Quan cho hương linh cụ Phan Văn Tường Pháp danh "Liễu Duyên" mất ngày 28/10, Canh tý, hưởng thọ 83 tuổi, tại tư gia vào lúc 7giờ sáng mùng 1 tháng 11 Canh tý, xã Chương Lộc, huyện Thường Tín, TP Hà Nội.


Mong hương linh liễu sanh thoát tử, ý thức được đâu là cảnh lành mà phát nguyện tái sanh.


Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Đi Đà Phật 🙏

6 views