Chi phái 1997 xâm phạm quyền tự do tôn giáo của tín đồ Cao Đài Chơn Truyền 1926

Chi phái Cao Đài 1997 là một tổ chức tôn giáo do nhà nước Việt Nam tạo ra và đặt họ ngay tại Tòa Thánh Tây Ninh để giả danh là Đạo Cao Đài. Đảng CSVN giao Chi Phái 1997 cho Ông Nguyễn Thành Tám cai quản; ông ta từng là đại biểu Quốc Hội và Ủy Viên Ủy Ban Trung Ương của Mặt Trận Tổ Quốc Tỉnh Tây Ninh.

Trong hơn 20 năm qua, đồ đệ của Ông Tám đã nhiều lần dùng bạo lực, và sự hỗ trợ của lực lượng công an, để đàn áp tín đồ của Đạo Cao Đài chơn truyền (được thành lập năm 1926) và cưỡng chiếm hầu hết các thánh thất Cao Đài. Việc chi phái 1997 cho người đến sách nhiễu hành hung buổi lễ thượng tượng tại huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh của người Đạo Cao Đài 1926 trong ngày 11 tháng 9 vừa qua, một lần nữa, đã khẳng định bản chất đàn áp mang tính tội phạm của chi phái 1997.
4 views