[Cao Đài] Tộc đạo Phù Mỹ và Nam Hoài Nhơn cùng hỗ trợ người bạn đạo quá cố

Ngày 09/10/2020 (nhằm ngày 23/08 Canh tý), tộc đạo Phù Mỹ cùng tộc Nam Hoài Nhơn thực hiện lễ tang theo nghi thức Đạo Cao đài 1926 cho cụ ông Lê Có tại hương đạo Liêm Bình, thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn, Bình Định.Gia đình khó khăn, được sự hỗ trợ của cả hai Tộc đạo về áo quan, ban thuyền, ban tẩn liệm nên buổi lễ được thành công mỹ mãn.

1 view
Contact

Facebook: Bàn Tròn Đa Tôn Giáo Việt Nam

Email: banthukybantronvietnam@gmail.com

Phone: 703-538-2190

Fax: 703-538-2191

Address: 6066 Leesburg Pike, Suite 100

Falls Church, VA 22041-2220

Get Monthly Updates

© 2020 by vnforb.org