[Cao Đài] Tộc đạo Định Quán hỗ trợ Phật giáo Hòa Hảo

Sáng ngày 16/09/2020, ban Phước Thiện tộc đạo Định Quán hỗ trợ Phật Giáo Hòa Hảo Động quan bà Huỳnh Thị Quởn 62 tuổi về nơi an nghỉ cuối cùng.Cầu nguyện đức ĐỊA TẠNG ƯƠNG BỒ TÁT, THẤT NƯƠNG DIÊU TRÌ CUNG cứu độ vông linh bà Huỳnh Thị Quởn 62T được siêu thăng tịnh độ.

0 views
Contact

Facebook: Bàn Tròn Đa Tôn Giáo Việt Nam

Email: banthukybantronvietnam@gmail.com

Phone: 703-538-2190

Fax: 703-538-2191

Address: 6066 Leesburg Pike, Suite 100

Falls Church, VA 22041-2220

Get Monthly Updates

© 2020 by vnforb.org