top of page

[Cao Đài] Tộc đạo Định Quán hỗ trợ an táng tín đồ PGHH

Sáng ngày 16/09/2020, ban Phước Thiện tộc đạo Định Quán hỗ trợ Phật Giáo Hòa Hảo Động quan bà Huỳnh Thị Quởn 62 tuổi về nơi an nghỉ cuối cùng.Cầu nguyện đức ĐỊA TẠNG ƯƠNG BỒ TÁT, THẤT NƯƠNG DIÊU TRÌ CUNG cứu độ vông linh bà Huỳnh Thị Quởn 62T được siêu thăng tịnh độ.

2 views
bottom of page