top of page

[Cao Đài] Tộc đạo Định Quán hành lễ Thượng Tượng

Ngày 14/10/2020 (ÂL 28/8 năm Canh Tý), Tộc Đạo Định Quán hành lễ Thượng Tượng tại Hương Đạo Ngọc Định do Chánh Trị Sự Lê Văn Phụng chứng đàn.


Thượng Tượng là lễ khai Đàn đưa Thánh Tượng Thiên Nhãn lên Thiên Bàn để thờ. Tổ chức thời cúng Tiểu lễ có đủ tam bửu và dâng sớ, do Chức việc Bàn Trị Sự đảm trách.Nơi tư gia người tín đồ, khi thực hiện được Thiên Bàn thờ Đức Chí Tôn, gia chủ đến trình cho vị Chánh Trị Sự Đầu Hương Đạo biết để hành lễ Thượng Tượng.


Vị Đầu Hương sẽ trình cho Đầu Tộc hay Đầu Phận Đạo để sắp xếp ngày giờ đến tư gia hành lễ Thượng Tượng. Đồng thời vị Đầu Hương cũng thông báo cho gia chủ biết ngày giờ ấn định Thượng Tượng để chuẩn bị, mua sắm sẵn các thứ như: bông hoa, trái cây, trà, ruợu, nhang, đèn… Ngoài ra còn thông báo cho Chức việc trong Hương Đạo và các em đồng nhi đến hành lễ.


Chủ lễ Thượng Tượng là vị Chức sắc Đầu Tộc hay Đầu Phận Đạo hoặc vị Chánh Trị Sự Đầu Hương Đạo, mặc đại phục khi hành lễ.


Vị Đầu Huơng phải đến trước giờ hành lễ, xem xét lại lễ phẩm trên Thiên Bàn, đồng thời sắp đặt các lễ phẩm tam bửu theo đúng vị trí trên Thiên Bàn.

2 views
bottom of page