[Cao Đài] Tộc đạo Định Quán hành lễ Giáng sinh Đức Chúa Giê-Su

Ngày 25 tháng 12 năm 2020 (nhằm ngày 12 tháng 11 năm Canh Tý), Tộc đạo Định Quán hành lễ Giáng Sinh Đức Chúa Giê-Su tại hương Đạo Gia canh. Chánh trị sự Trần Ngọc Thuận chứng đàn, cầu nguyện Đức Chí Tôn Phật Mẫu, Đức Chúa Giê-Su ban phước lành cho Hội Thánh chơn truyền sớm phục quyền.


Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ tát Ma Ha Tát.0 views
Contact

Facebook: Bàn Tròn Đa Tôn Giáo Việt Nam

Email: banthukybantronvietnam@gmail.com

Phone: 703-538-2190

Fax: 703-538-2191

Address: 6066 Leesburg Pike, Suite 100

Falls Church, VA 22041-2220

Get Monthly Updates

© 2020 by vnforb.org