top of page

[Cao Đài] Tộc đạo Định Quán cùng Phật giáo Hoà Hảo hỗ trợ Hội thánh Tin Lành

Ngày 08/12/2020 (nhằm 5/11 năm Canh Tý), Ban đạo tỳ Tộc đạo Định Quán cùng Phật Giáo Hoà Hảo khâm liệm cho một vị tín hữu theo đạo Tin Lành; Ổng Phạm Tấn Bửu, sinh năm 1958.


Cầu nguyện ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT cứu độ vong hồn ông Phạm Tấn Bửu siêu thăng tịnh độ.5 views
bottom of page