[Cao Đài] Tộc đạo Định Quán cùng Phật giáo Hoà Hảo hỗ trợ Hội thánh Tin Lành

Ngày 08/12/2020 (nhằm 5/11 năm Canh Tý), Ban đạo tỳ Tộc đạo Định Quán cùng Phật Giáo Hoà Hảo khâm liệm cho một vị tín hữu theo đạo Tin Lành; Ổng Phạm Tấn Bửu, sinh năm 1958.


Cầu nguyện ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT cứu độ vong hồn ông Phạm Tấn Bửu siêu thăng tịnh độ.1 view
Contact

Facebook: Bàn Tròn Đa Tôn Giáo Việt Nam

Email: banthukybantronvietnam@gmail.com

Phone: 703-538-2190

Fax: 703-538-2191

Address: 6066 Leesburg Pike, Suite 100

Falls Church, VA 22041-2220

Get Monthly Updates

© 2020 by vnforb.org