[Cao Đài] Tin từ Thánh thất Nam Hoài Nhơn

Hôm nay, ngày 16/10/2020 (ÂL ngày 29/08 Canh tý). Thánh thất Nam Hoài Nhơn cúng khai cửu thứ nhất cho vị đạo hữu Lê Có ở hương Đạo Liêm Bình và cửu thứ năm cho vị đạo hửu nguyễn Cửu ở hương đạo Hội Đức.1 view
Contact

Facebook: Bàn Tròn Đa Tôn Giáo Việt Nam

Email: banthukybantronvietnam@gmail.com

Phone: 703-538-2190

Fax: 703-538-2191

Address: 6066 Leesburg Pike, Suite 100

Falls Church, VA 22041-2220

Get Monthly Updates

© 2020 by vnforb.org