top of page

[Cao Đài] Lễ Thượng Tượng tại hương Đạo Mỹ Phước Tây

Ngày 13/01/2021, (nhằm ngày 01/12 Canh Tý). Bàn trị sự Mỹ Phước Tây cùng 15 người đồng đạo giữ chân truyền, gốc đạo Cao Đài 1926 đến hành lễ Thượng Tượng tại nhà nữ Phó Trị Sự: Huỳnh Thị Lệ, hương Đạo Mỹ Phước Tây tộc Đạo, Cai Lậy, Châu Đạo Mỹ Tho.6 views
bottom of page