top of page

[Cao Đài] Lễ Kỷ niệm Đức Quyền Giáo Tông quy tiên

Ngày 13/10 năm Canh Tý (tức 27/11/2020), Tộc Đạo Định Quán, thành tâm lập lễ kỷ niệm Đức Quyền Giáo Tông.


Tóm tắt tiểu sử: Đức Quyền Giáo Tông tên thật là Lê Văn Trung, Thánh danh là Thượng Trung Nhựt; ông sinh ngày 10/10 năm Bính Tý (tức 25/11/1876) tại Cần Giuộc Long An. Ông, Qui Tiên ngày 13/10 năm Giáp Tuất (tức 19/11/1934), tại Giáo Tông Đường Toà Thánh Tây Ninh, hưởng thọ 59 tuổi. Ông là một trong những nhà lãnh đạo tôn giáo Cao Đài, có những đóng góp quan trọng trong giai đoạn hình thành và phát triển Đạo Cao Đài.Ngày 1/9 năm Bính Dần (tức 07/10/1926), ông là người chủ chốt trong 27 Đệ tử Cao Đài gửi tờ khai đạo kèm danh sách 247 tín đồ đầu tiên lên Thống Đốc Nam Kỳ (là chức vụ đứng đầu Nam Kỳ thời Pháp Thuộc). Sau đó, ngày 15/10 năm Bính Dần (tức 19/11/1926), ông cùng các môn đồ tổ chức Lễ Khai Đạo tại chùa Gò Kén (Tây Ninh).


7 views
bottom of page