[Cao Đài] Hương đạo Định Quán cầu nguyện cho vị cố đạo hữu Đoàn Văn Nổ

Ngày 16/11/2020 nhằm ngày 2 tháng 10 năm Canh Tý, Tộc Đạo Định Quán, hương đạo thị trấn Định Quán có vị cố đạo hữu Đoàn Văn Nổ, 88 tuổi, quy vị lúc 12h, tẩn liệm nhập quan lúc 19h cùng ngày.


Cầu nguyện ĐỨC ĐẠI TỪ PHỤ, ĐỨC ĐẠI TỪ MẪU, CÁC ĐẤNG THIÊNG LIÊNG, ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT cứu độ vong hồn cố đạo hữu Đoàn Văn Nổ, siêu thăng tịnh độ.5 views