top of page

[Cao Đài] Định Quán hiến lễ Vía Đức-Khổng-Tử

Ngày 13/10/2020 (ÂL ngày 27/8 Canh tý), Tộc đạo Định Quán hiến lễ Vía Đức Khổng Thánh Tiên Sư Hưng Nho Thạnh Thế Thiên Tôn,tại hương đạo Phú Tân CTS LÊ VĂN Thuần chứng đàn.Trong Kinh Cúng Tứ Thời của Đạo Cao Đài có Bài Kinh Nho giáo để xưng tụng công đức của Đức Khổng Tử. Ngày Đại Lễ Vía Đức Khổng Tử được chọn là ngày giáng sanh của Đức Khổng Tử, đó là ngày 27 tháng 8 âm lịch. Hằng năm, khi đến ngày nầy, tại Toà Thánh và các Thánh Thất địa phương đều có thiết lễ Đại Đàn cúng Vía Đức Khổng Tử, có Chức sắc thuyết đạo nhắc lại Tiểu sử của Ngài, và nói về sự ích lợi của Nho giáo đối với sự ổn định trật tự trong gia đình và ngoài xã hội.


65 views
bottom of page