[Cao Đài] Cúng cửu tại Thánh Thất Nam Hoài Nhơn

Hôm nay, ngày 24/10/2020 nhằm ngày 8 tháng 9 năm Canh tý, Tộc đạo Thánh Thất Nam Hoài Nhơn cúng cửu nhất cho vị đạo hữu: Lê Có, ở hương đạo Liêm Bình và cửu sáu cho vị đạo hữu: Nguyễn Cửu, ở hương đạo Hội Đức, có hơn 20 đồng đạo về Thánh Thất Nam Hoài Nhơn hỗ trợ cầu nguyện.4 views
Contact

Facebook: Bàn Tròn Đa Tôn Giáo Việt Nam

Email: banthukybantronvietnam@gmail.com

Phone: 703-538-2190

Fax: 703-538-2191

Address: 6066 Leesburg Pike, Suite 100

Falls Church, VA 22041-2220

Get Monthly Updates

© 2020 by vnforb.org