[CAO ĐÀI] Tộc đạo Định Quán kết hợp Phật Giáo Hoà Hảo hỗ trợ tẩn liệm ông Lưu Chí Hoàng.

Ngày 27/12/2021 (15/12 năm Canh Tý), ban đạo tỳ tộc đạo Định Quán kết hợp với Phật Giáo Hoà Hảo hỗ trợ và tẩn liệm ông Lưu Chí Hoàng 60T vào quan tài.


Cầu nguyện ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT cứu độ vong linh ông Lưu Chí Hoàng 60T siêu thăng tịnh độ.0 views
Contact

Facebook: Bàn Tròn Đa Tôn Giáo Việt Nam

Email: banthukybantronvietnam@gmail.com

Phone: 703-538-2190

Fax: 703-538-2191

Address: 6066 Leesburg Pike, Suite 100

Falls Church, VA 22041-2220

Get Monthly Updates

© 2020 by vnforb.org