[CAO ĐÀI] Tộc đạo Định Quán kết hợp Phật Giáo Hoà Hảo hỗ trợ tẩn liệm ông Lưu Chí Hoàng.

Ngày 27/12/2021 (15/12 năm Canh Tý), ban đạo tỳ tộc đạo Định Quán kết hợp với Phật Giáo Hoà Hảo hỗ trợ và tẩn liệm ông Lưu Chí Hoàng 60T vào quan tài.


Cầu nguyện ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT cứu độ vong linh ông Lưu Chí Hoàng 60T siêu thăng tịnh độ.0 views