top of page

CÁCH VIẾT MỘT BẢN BÁO CÁO VI PHẠM NHÂN QUYỀN

Vì nhu cầu hội nhập thế giới để duy trì chế độ, trong hơn 3 thập niên qua nhà nước Việt Nam đã có nhiều cam kết với quốc tế từ việc ký các công ước LHQ về nhân quyền đến việc chấp nhận những điều khoảnh nhân quyền trong các hiệp định thương mại song phương và đa phương.

Khi đã ký thì phải thi hành. Mọi lý do viện dẫn để không thi hành đúng đắn và đầy đủ chỉ là nguỵ biện và không được quốc tế chấp nhận.

Tuy nhiên, quốc tế sẽ không thể nào biết rằng trong thực tế chính phủ Việt Nam tuân thủ hay vi phạm các cam kết. Cách duy nhất để họ theo dõi và kiểm tra là khi người dân báo động quốc tế mỗi khi xảy ra sự vi phạm.

Từ năm 2012, BPSOS đã tổ chức các khoá huấn luyện về báo cáo các vi phạm nhân quyền với LHQ. Đến nay, khoảng 2000 người đã qua khoá huấn luyện này. Số bản báo cáo vi phạm mà họ thực hiện đã lên đến gần 200.

Để khuếch tán việc huấn luyện, chúng tôi sẽ cho ra mắt loạt video dẫn nhập. Sau đây là video tóm tắt cách thức viết một bản báo cáo theo tiêu chuẩn LHQ: https://www.youtube.com/watch?v=PTOElooY5D8. Xin tải thêm tài liệu đi kèm: https://bit.ly/3alsq0H

Chúng tôi sẽ sản xuất nhiều video tương tự.

Xin quý độc giả của báo Mạch Sống hãy ghé thăm trang facebook: BPSOS - Đề Án Dân Quyền Việt Nam và bấm theo dõi trang để giúp BPSOS phổ biến luật pháp quốc nội cho người dân Việt Nam. Xin quý vị vào bằng link này: https://www.facebook.com/Vietnamcivilrights/

*******11 views
bottom of page