Đạo Tràng Tu Bát Quan Trai ngày rằm tháng 11 năm Canh Tý

Đạo Tràng Tu Bát Quan Trai ngày 28/12/2020 nhằm ngày 15 tháng Mười Một, Canh Tý, tại chùa Thiên Quang thuộc GHPGVNTN ấp 5 xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.Vì lòng Từ Bi mà Thái Tử ra đời, tu học - hành trì Giới Pháp vô thượng chứng nghiệm Bồ Đề, thuyết pháp độ sanh suốt 49 năm. Nay đã tròn 2564 năm giáo Pháp vẫn tồn tại trên cõi Ta Bà này. Đó là con đường chân chính để nhân loại có duyên noi theo học tập thực hành đưa đến sự chứng nghiệm như Ngài.


Với người con Phật nhất là đệ tử xuất gia, với ý nguyện Hành Như Lai xứ... thì phải có trách nhiệm dìu dắt chỉ bảo giới tại gia (ưu bà tắc - bà di) cùng thực hành giới Pháp mà Thế Tôn để lại, hầu mong một ngày nào đó chúng ta cùng lên con thuyền Bát Nhã... hướng đến bờ Giác Ngộ - Giải Thoát. Vì mục đích tối thượng đó, tăng chúng chùa Thiên Quang mỗi tháng vào ngày rằm tổ chức Bát Quan Trai giới cho cư sĩ tại gia quy tụ về chùa phát tâm tu học - hành trì giới pháp. Dưới sự chứng minh của nhị vị thượng tọa Thiên Thuận và Thông Siêu cùng 8 vị Đại Đức, 4 vị Sadi với hơn 30 vị ưu bà tắc, bà di thành tâm hướng nguyện tụng kinh niệm Phật, nghe Pháp... Trong không khí trang nghiêm thanh tịnh dưới ánh hào quang Từ Bi của Chư Phật, Bồ Tát - Hộ Pháp... Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Mahatat 🙏🙏🙏