Sun, Apr 19 | Social

International Day Commemorating Victims of Acts of Violence Based on Religion or Belief, 22 August, 2019

Registration is Closed
International Day Commemorating Victims of Acts of Violence Based on Religion or Belief, 22 August, 2019

Time & Location

Apr 19, 2020, 7:00 PM
Social

About the Event

Phát động Ngày Tưởng Niệm Nạn Nhân bị Bạo Hành vì Lý Do Tôn Giáo: 22 tháng 8, 2019 ​ 

Ngày 28 tháng 5 vừa qua, do sự vận động của Hoa Kỳ và một số quốc gia, Đại Hội Đồng LHQ đã chỉ định ngày 22 tháng 8 mỗi năm làm Ngày Quốc Tế Tưởng Niệm các Nạn Nhân bị Bạo Hành vì Lý Do Tôn Giáo hay Niềm Tin. Xin đọc thêm thông tin tại đây: http://www.machsongmedia.com/vietnam/nhanquyen/1459-2019-06-13-15-38-00.html

Để tạo sự chú ý của quốc tế, chúng tôi sẽ lập danh sách các sinh hoạt tưởng niệm để giới thiệu với thế giới. Do đó, xin Quý Vị cho chúng tôi biết nếu cộng đồng, nhóm hoặc cơ sở tôn giáo của Quý Vị sẽ tổ chức sinh hoạt để đánh dấu ngày 22 tháng 8; xin điền thông tin tại đây: https://forms.gle/y4LeWAgtHsciku4z5

Ngoài ra, nhằm tạo “di sản” chung cho toàn thể phong trào cũng như duy trì tính liên tục giữa các cuộc tưởng niệm hàng năm, chúng tôi thiết lập "Bức Tường Tưởng Niệm" trên internet và mời các ban tổ chức đóng góp thông tin và hình ảnh của các nạn nhân để ghi vào bức tường này. Danh sách tổng kết sẽ được công bố đúng ngày 22 tháng 8 bằng tiếng Việt và tiếng Anh, nhằm giới thiệu không chỉ với người Việt ở trong và ngoài nước mà còn với cả quốc tế. Xin Quý Vị điền thông tin về nhân vật mà mình đề cử tại đây:  https://forms.gle/LWh8dnRLUxD3bLto8

Chúng tôi cũng sẽ cắt cử người để sẵn sàng viết báo cáo cho LHQ và các chính quyền quốc tế nếu như có bất kỳ động thái nào của giới chức chính quyền hoặc của tác nhân ngoài chính phủ để ngăn cản hay đàn áp sinh hoạt tưởng niệm nhân ngày 22 tháng 8. Xin hãy liên lạc email forb@bpsos.org​ hoặc bấm vào link này để tải mẫu viết báo cáo vi phạm cho ngày tưởng niệm 22/8.

Share This Event