Joint letter to US President Barack Obama inviting him to meet with Vietnam FORB Roundtable during his visit to Vietnam

Joint letter calling on the Australian Parliament to introduce legislation with Magnitsky-like targeted sanctions against human rights violators

Letter to Prime Minister of Vietnam, Hon. Nguyễn Xuân Phúc, requesting him to include the following measures in the Anti-Pandemic Covid-19 campaign in Vietnam: no discrimination against ethnic minorities; releasing prisoners, including prisoners of conscience; and encouraging the cooperation of all Vietnamese ethnic groups in the Anti Pandemic Covid-19 campaign.

READ ENGLISH TRANSLATION OF OF THE JOINT LETTER

Để yểm trợ cho bức thư chung, Bàn Tròn Đa Tôn Giáo Việt Nam, tập hợp của những người quan tâm đến quyền tự do tôn giáo hay niềm tin, sẽ tiếp tục thu thập chữ ký tại: https://forms.gle/VFC1W7944tCsPZYd8

Tên
Ngày sẽ gửi